Lyngdal historielag

Lyngdalsboka 2021

Lyngdalsboka 2021

Fra redaksjonen

Lyngdal historielag
Abraham Theodor Berge - Husmannsgutten som fikk plass ved kongens bord
Helge Alvin Rosfjord
Arkeologi på nye veier
Nils Ole Sundet, Claes Uhnèr og Frans-Arne H. Stylegar
De Sammensluttede Bilruter
Arne Lervik, Austad historielag
Min barndom på ÅmlandEldbjørg Gerd Søyland
Elias T. Hommen- et hjertevarmt menneske
Målfrid Hagen Skreros
Bark «Elverhøi» Arne Theisen
Kyrkjehelsing 75 år
Tor Engvoll
Lyngdal transportsentral Krig og gjenreising
Samuel Høiland
Blåøyde kortskaller i Lister og Mandals amt
Finn Bringsjord
Flytting av gravstein med tragisk krigshistorie
Magne Haugland
Pr. motorsykkel- New York – Kristiansand
Terje Skjoldal
Historielagets krigshistoriske tur til Rudjordsheia
Rebekke Foss Hartveit
Folkeminnesamlaren Tore Bergstøl – og eit segn frå Kvås
Samuel Høiland
Steinalderspor ved Eptevann
Knut Finstad
Konfirmanter 1971
Veger i Austad, 1850-2000, Belland – Vasstøl
Rolf Øveland
«Slik jeg husker det» del 3Torbjørg Theisen
Terje Gabrielsen Canning Co A/S «Rekefabrikken»
Åse Marie Leksbø
SkuggesiderSolveig Steinnes Lone
Om Solveig Steinnes LoneMålfrid Hagen Skreros
Spanskesjuka
Harald Storaker
Atter et år er historie Tor Engvoll