Referat fra årsmøtet 29/3-2022

Til årsmøtet møtte det opp 36 personer på Røde Kors -huset. Åse Marie Leksbø ønsket velkommen og fortalte om kvelden. Tor Engvoll foreslo Åse som ordstyrer. Åse leste årsmeldinga for laget.

Tor tok regnskapet for historielaget og årboka. Han leste også årsmeldinga for årboka- Lyngdalsboka.

Rønnaug Eide Skogbakken forklarte om valget og hun hadde også et flott kaffistev. Styremedlemmer 2022: Tor Engvoll, Harald Eide, Åse Marie Leksbø, Rønnaug Eide Skogbakken og Rebekke Foss Hartveit. Vara: Olav Hægeland, Rolf Øveland og Vivian Berntsen. Revisor, Målfrid Hagen Skreros.

Øystein Spilde fikk sin velfortjente blomsterbukett for å ha vært med i styret frem til utsatt årsmøte i august -21. Bevertning var rundstykker fra Q43 og wienerkringle fra Walthers.

Hans Seland var kveldens kåsør. Han introduserte seg selv og fortalte om sin store interesse for veihistorie. Spesielt Bakke hengebru ved Sira og den Vestlandske hovedvei. Han var ansatt i Statens vegvesen fra 1971-2010 og i 1970-åra hadde han tilsyn med vegbruene i Vest-Agder. Han forsket på yrkeslivet til Georg Daniel Barth Johnson (1794-1872) og har gitt ut to bøker i den forbindelse.

Seland fortalte mye interessant fra boka Til Befordringsvæsenets Fremme – en biografi om Georg Daniel Barth Johnson. Om Johnson sin studiereise til Storbritannia, Danmark og Sverige og hans kunnskap om konstruksjon av bruer og veier. Kanal -og havnedirektørarbeid er også godt beskrevet.

I 1827 ble Johnson veimester i Agder-fylkene. Han hadde ansvar for å bygge en kjørbar postvei fra Lyngdal til Rogalands grense ved Flekkefjord og hadde god oversikt over veibredder og stigningsforhold. Fra 1832-1834 bodde han med familien i Lyngdal. Det finnes enda bevarte strekninger av det store veianlegget fra Lenesfjorden via Lyngdal, Faret, gjennom Dragedalen og Tjomsland til Opofte og ned til Rørvikstrand.

Spørsmål fra Seland: Finnes det opplysninger om et Sogneselskap og Bygdemagasin som Johnson opprettet? Seland er veldig interessert i opplysninger innenfor dette.

Etter Selands kåseri fikk han en blomsterbukett og ei Lyngdalsboka som takk for et veldig interessant kåseri.

Diverse:

* Harald Eide informerte om en busstur til Lysebotn som planlegges sammen med Austad historielag. 19. juni. Ny dato: 14. august.

* 31. mai vises det en film som er laget i anledning læreraksjonen i 1942. Kulturhuset kl. 18.00

* Åse opplyste om Opplysningsvesenets Fond`s jubileumsfest som skulle vært i desember-21 er blitt utsatt til 13. desember -22.

* Krigsfangeseminar 14.mai. Billetter kjøpes på Kulturhuset.

Det vil komme mer info om disse planlagte arrangementene. Samlepermene til Lyngdalsboka er enda mulig å få kjøpt.

12 av de oppmøtte fikk med seg hjem en ildtopp etter gratislotteri. Takk til de oppmøtte!

– -Styret–

Skroll til toppen