Historikk

I anledning 25 års jubilèet. 1989 – 2014. 13. februar 1989 møttes omkring 20 personer med spesiell interesse for lokalhistorie, og det resulterte i at Lyngdal Historielag ble stiftet. Blant initiativtakerne kan nevnes kulturkonsulent Fridtjof Sandring og formann i Hovedutvalget for kultur, Torleiv Birkeland. Lagets første styre besto av Ådne Fardal Klev, formann, Marie Opsahl, nestleder, Tordis Alice Blørstad, sekretær, Lars Røksland, kasserer og Albert Johannessen, styremedlem.Målet var å skape interesse for lokalhistorie på forskjellige områder. Styret hadde som ønske å avholde årsmøte i begynnelsen av året og ha minst én medlemssamling vår og høst samt en sommertur. Allerede litt senere samme år ble det i regi av Lyngdal Historielag nedsatt en komité på fem personer med det for øye å utgi et årsskrift, og tanken var at dette skulle bli en årlig tradisjon. Lederne i laget gjennom de første 10 år: Albert Johannessen, Georg Igland, Åse Marie Leksbø og Ådne Fardal Klev(Foto: Gro Reinertsen, Farsunds Avis).

Lederne i laget gjennom de første 10 år: Albert Johannessen, Georg Igland, Åse Marie Leksbø og Ådne Fardal Klev (Foto: Gro Reinertsen, Farsunds Avis)

Julen 1989 kom 1. årgang av Lyngdalsboka i handelen. I forordet het det: «Lyngdal Historielag gir i år ut sitt første årsskrift i form av et julehefte. Dette er intet nytt tiltak i den forstand at Ingvald Seland gav ut tre julehefter rundt 1950. Disse inneholdt også historiske emner.» Redaksjonen besto av følgende: Synnøve Fossmark, Bente Mathiassen, Ådne Fardal Klev, Fridtjof Sandring og Aud Judith Sørheim. Lyngdalsboka har siden blitt utgitt hvert år, og blant trofaste bidragsytere her bør nevnes fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar, som også velvillig har stilt opp på ulike arrangementer og turer med sine store historiekunnskaper. I stiftelsesåret fant to større arrangementer sted. Det aller første medlemsmøtet i lagets historie ble holdt på Å ungdomsskole 20. april, og hadde som tema «Egder i prisonen» med Berit Eide Johnsen og Oddleif Lian som foredragsholdere. Det andre arrangementet var tur til Bordvika med  omvisning ved Berner, Gunhild og Osvald Bordvik. Videre gikk turen til Sælør, hvor Frode Karlson fortalte om alle kongebesøkene, mens Gunnar Eikli hadde kystkulturen som tema. Som årene har gått har det vært arrangert en lang rekke medlemsmøter med god spredning når det gjelder tema i foredrag og kåserier. Som eksempler kan nevnes skolen i gamle dager, embetsmannstiden på 1700-tallet, julefeiring før i tiden, misjonshistorie, presteparet Gustava og Gabriel Kielland, fraktefart på sjøen, utvandring til Amerika, krigshistorie, posthistorie,  barnevandringer, mattradisjoner, dødsstraff, skrømt, «uekte barn» og kystbåtene.  Spesielt må nevnes vårmøtet 7. april 1992, da Berge Furre holdt foredrag om Lars Oftedal for over 100 tilhørere på Rosfjord Strandhotell. Ellers ble medlemsmøtene og årsmøtene avholdt på Ungdoms- og eldresenteret på Rådhuset, i Rådhuskantina, i Sparebankkjelleren, på Låven i Klokkergården, på kantina på Berge ungdomsskole og fra 2011 på Røde Kors-huset. Lyngdal Historielag har også arrangert atskillige turer, og her kan nevnes tur til Hidra, Gimle Gård og Vest-Agder fylkesmuseum (Kristiansand), Sør-Rogaland og Jæren, Lista, Nes Jernverk, Evje, Sokndal, Knaben, Ny Hellesund, Spilling og Spangereid. Mange vandreturer er blitt arrangert til steder lokalt opp gjennom årene, som for eksempel til Skrelia, Eitland, Ballestadheia, Rudjordheia, Kongeveien, Poddeloptet, Sælør, Solskår, Homsknipen, Hæstad og Digrevarden. En del av turene har vært såkalte Naturlos-turer i samarbeid med Vest-Agder friluftsråd. 1999 var et spesielt år for historielaget. Da ble 10-årsjubileet feiret i Sparebankkjelleren 17. februar med 70 inviterte gjester og med kåseri av Gunnar Eikli: «Maritime blikk på norsk og sørlandsk historie.» Senere samme år kom et brev i posten datert 13. oktober 1999, der det sto: «Hovedutvalg for kultur tildeler Lyngdal kommunes kulturpris for 1999 til Lyngdal Historielag som i år feirer sitt 10-årsjubileum.» Lyngdal Historielag fikk i 1999 Lyngdal kommunes kulturpris.Den høytidelige overrekkelsen av sjekk på 7000 og diplom ble foretatt i Lyngdalshallen 29. oktober. Utgivelsen av årsskriftet Lyngdalsboka var en viktig begrunnelse for pristildelingen.   Historielaget har arrangert flere slektsgranskingskurs, til dels i samarbeid med Lindesnes Historielag og Spind Historielag. En annen samarbeidspartner har vært Agder Historielag med bl.a. høstkurs i Klokkergården i 1996: «Registrering, arkivering og oppbevaring av gamle papirer, brev, gjenstander og fotografier og avisutklipp» og medlemstur til Austad, Korshavn og Sælør i 1997. Denne turen var for øvrig et ledd i markeringen av Kulturminneåret 1997 i Lyngdal kommune.  I 2003 utkom boka «Lyngdal i bilder i det 20. århundre bind I» med temaer som «På skolebenken», «Dyrskuet» og «Jakt og fiske». I 2005 fulgte bind II, som hadde som temaer bl.a. «Gårdsliv», «Fritid» og «I sorg og glede». Årboknemnda i Lyngdal Historielag stod bak disse utgivelsene. Etter anmodning fra Sparebanken Sør ble det laget «Lyngdalskalenderen 2004». Historielaget v/årboknemnda sto for bildene og det praktiske arbeidet, mens banken var økonomisk ansvarlig. Denne kalenderen ble julegave til bankkunder og historielagsmedlemmer julen 2003. Også i 2014 ble det laget en kalender, denne gangen for salg og i regi av Lyngdal Historielag. Ved årsslutt 1989 hadde historielaget 35 medlemmer. Medlemstallet har økt jevnt og trutt til 230 i jubileumsåret 2014.

  

Av Åse Marie Leksbø (Lyngdalsboka 2014)

Skroll til toppen