Årsmøtet i Lyngdal Historielag

– mandag 7. mars 2016 på Røde Kors-huset.
Tor Engvoll ønsket velkommen til de over 40 fremmøtte. Årsmeldinga og årsmøtesaker ble gjennomgått.
Harald Eide fortalte med stor innlevelse flere muntre historier hentet fra «Grannen».
Harald informerte også om årets sommertur til Hvalfangstmuseet og omvisning på Southern Actor. Turen blir søndag, 12. juni.
Tor hadde forberedt en liten utfordring og delte ut ark med gamle ord og uttrykk fra Lyngdal. Selv hadde han «fasiten» for hånd og vi fikk etter litt diskusjon ved bordene vite de forskjellige ordenes betydning. I tillegg fulgte det en setning som passet til ordene. «Han var beint fram raden (slem)» er et eksempel. Disse ordene kan vi takke Torbjørg Kinn for.
Videre så ble det satt frem kaffe, rundstykker og wienerbrød samt utlodning av blomster og et par bøker.
stavangerfjord collageSvein Olav Fredriksen hadde dekket et langbord med en imponerende flott utstilling av gjenstander og papirer m.m. fra Stavangerfjord og litt fra Titanic. Han fortalte og det ble vist bilder. Det viste seg også at det var flere i salen som hadde kjennskap til Stavangerfjord.
Et flott årsmøte og hyggelig med så mange fremmøtte!    

                     – Styret –
Skroll til toppen