M.M Reinertsen og hans redningsbåt

Av Tor Engvoll

Dette stykket stod opprinnelig i Fædrelandsvennen i 1916. Under et besøk hos Norman Reinertsen i Naples, Florida, fikk jeg et gulnet avtrykk av denne artikkelen, som vi gjengir her. Opplysninger om oppfinneren har jeg ellers funnet i Lians Austad I og i Teis Lundegaards slektsbok.

M. M. Reinertsen må ha vært Matias Magnus Reinertsen, født på Holvik i 1843. Han var Teis Lundegaards barnebarn, sønn av Berthe Serine (f. 1801), eldste datter av Teis. Han giftet seg med sitt søskenbarn Jacobine Olivia Nils-Tobiasdatter fra Langøy, også hun barnebarn av Teis Lundegaard. De bodde både i Farsund og på Langøy, og han blir omtalt som reder og skipsfører. I 1909 døde Jacobine, og to år senere giftet han seg på nytt med Blandine Pettersen fra Strandjord, Lundegård. Han bodde i Lundegård, der han livnærte seg som gårdbruker og skipper til han døde i 1928.

Lyngdalsboka 2003

Skroll til toppen