Årsmelding 2015

Årsmelding for Lyngdal Historielag 2015.
Forrige årsmøte ble holdt 3. mars i Lauenhuset ved Faråna. Tor Magnus Bekkerhus, som er eier av huset, viste oss rundt. Han har tidligere fått Lyngdals kulturpris for restaurering av huset.
Lauenhuset er det eldste bevarte laksefiskehuset i Lyngdal. På møtet ble det også fortalt laksehistorier.
På grunn av høy alder måtte tidligere prest i Lyngdal, Knut Tallaksen, melde avbud til møtet, men et brev fra han og kona Bjørg ble lest opp på møtet. Osvald Egeland fortalte om laksetrappa i Kvås, som skulle gi gode naturopplevelser.
Styret har i 2015 bestått av:
 Leder og kasserer:  Tor Engvoll
 Nestleder:  Arian Ariansen
 Sekretær:  Magnhild Røyrås
 Styremedlemmer:  Rebekke Foss Hartveit og Harald Eide
 Varamedlemmer:  Vivian Berntsen, Aslaug Stenbråten og Olav Hægeland. Vivian har møtt fast på alle møter.
Styret har i 2015 hatt 6 styremøter + en del kontakt via telefon og mail.
Samarbeid med Fortidsminneforeningen hadde vi 12. april og vi fikk besøk besøk av «Sprossa», Else Rønnevig, i Lauenhuset. Hun holdt foredrag om bevaring av vinduer og gamle bygninger, og hun viste lysbilder.
Søndag 14. juni arrangerte historielaget tur til Ingridtjønn på Bringsjordheia. Sigbjørn Utland var naturlos. Han fortalte om familiens tilknytning til Bringsjord. Helge Skoland hadde trekkspillet med seg, så her ble både polonese og noen som prøvde dansefoten. Ca. 40 var med på turen.
Søndag 16. august var det båttur fra Høllen i Søgne til Båly. Sjøen var somme plasser urolig så det gjaldt å holde seg fast. Heldigvis ble ingen sjøsyke. I underkant av 40 var med på turen.
Høstmøtet ble holdt 1. oktober. Magne Haugland fortalte om russerfangene som ble begravet i Lundegård.
Julemøtet var 1. desember. Vi hadde besøk av Torbjørn Ougland som fortalte om juletradisjoner. Ca. 50 møtte og koste seg med kaffe, rundstykker og marsipankake.
Det har vært en liten økning i medlemstallet og laget har nå ca. 240 medlemmer.
Lyngdal i februar 2016
Magnhild Røyrås
Skroll til toppen