Styret og komitèer

Lyngdal Historielag i 2021
 
Styremedlemmer:
 
Rebekke Foss Hartveit – leder og sekretær
Tor Engvoll – nestleder og kasserer
Rønnaug Eide Skogbakken – styremedlem
Harald Eide – styremedlem
Åse Marie Leksbø – styremedlem
 
Varamedlemmer:
Rolf Øveland (1. vara- møter fast på styremøter), Olav Hægeland (2. vara) og Vivian Berntsen (3. vara) 
 
Lyngdalsboka redaksjonen:
Tor Engvoll, Målfrid Hagen Skreros, Sofie Vatland, Kolbjørn Stuestøl, Samuel Høiland og Rebekke Foss Hartveit
 
Nettside og Facebook ansvarlig:
Rebekke Foss Hartveit
 
 
styret 15
Styret i 2015. Fra venstre : Harald Eide, Arian Ariansen, Vivian Berntsen, Rebekke Foss Hartveit, Magnhild Røyrås og Tor Engvoll.

 

 

 

 

Skroll til toppen