Lyngdal historielag

Styret og komitèer

Lyngdal Historielag i 2018
 
Styremedlemmer:
 
Rebekke Foss Hartveit - leder/sekretær
Tor Engvoll - nestleder og kasserer
Øystein Spilde - styremedlem
Harald Eide - styremedlem
Åse Marie Leksbø - styremedlem
 
Varamedlemmer:
Rolf Øveland (1. vara- møter fast på styremøter), Olav Hægeland (2. vara) og Vivian Berntsen (3. vara) 
 
Lyngdalsboka redaksjonen:
Tor Engvoll, Målfrid Hagen Skreros, Svein Kjørvik, Kolbjørn Stuestøl og Rebekke Foss Hartveit
 
Nettside og Facebook ansvarlig:
Rebekke Foss Hartveit
 
 
styret 15

Styret i 2015. Fra venstre : Harald Eide, Arian Ariansen, Vivian Berntsen, Rebekke Foss Hartveit, Magnhild Røyrås og Tor Engvoll.