Lyngdal historielag

Fra Lyngdalsboka- artikkelarkiv

Reier i Røysa

utdrag fra Hjalmar Kielland m/flere Dette er fragement av en tekst som vi antar er skrevet av Hjalmar Kielland. Det er nedskrevet i 1921 på baksiden av en valgseddel fra «Høires og Frisindede Venstres valgliste for Akershus valgdistrikt 24. oktober…
Read more