Referat fra årsmøtet 12. mars 2018

Vi startet i Brøytmuseet hvor Jan Arvid Lindland ønsket velkommen og fortalte om museet. I denne hallen stod det flere gravemaskiner oppstilt. Det var også bulldosere, flere gamle sykler og biler.

Vi fikk så gå opp i andre etasjen hvor det var satt inn en krambod som inneholdt sko, klær og varer fra etter krigens dager, samt ei stue mm. Alt stod utstilt så ryddig og pent. Jan Arvid fortalte at før 1912 måtte det søkes til lensmannen om å få kjøre på offentlig vei. Det fortelles om episoder i gamledager hvor det etter kirketid ble kunngjort at folk og hester måtte holde seg borte fra Farbrua rundt kl. 14, fordi det da skulle komme en automobil fra Flekkefjord.

Jan Arvid fortalte om sin store interesse og han hadde flere gode historier. Latteren satt løst hos de oppmøtte.

Vi gikk så over i et annet bygg hvor det var utstilt en hel del biler. Gamle og nyere. Skinnende blanke alle sammen. En mengde gamle radioer hadde også sin plass.

Årsmøtet startet i etasjen over og Åse Marie Leksbø ønsket velkommen. Det var ingen bemerkninger til innkallinga. Magnhild Røyrås var referent og Åse var ordstyrer. Rebekke leste årsmeldinga. Tor Engvoll leste årsmeldinga for Lyngdalsboka og han gikk også igjennom årsregnskapet for laget og årboka. Magnhild tok valget som var sammensatt på forhand. Tor oppfordra til å få noen yngre til å bli med i Lyngdalsboka. Et medlem kom med forslaget om historielaget kanskje kunne bevilge penger til kulturhistoriske steder i kommunen.

Laget:

Leder/sekretær

 

Rebekke Foss Hartveit- 2 nye år

Nestleder / kasserer

Tor Engvoll – 2 nye år

Styremedlemmer

Harald Eide 2 nye år, Åse Marie Leksbø 1 år igjen

Vara -1 år

1.-Rolf Øveland, 2.-Olav Hægeland og 3.- Vivian Berntsen

Årboka: Lyngdalsboka

Tor Engvoll 1 år, Svein Kjørvik 1 år, Målfrid Hagen Skreros 1 år, Kolbjørn Stuestøl 2 år, Rebekke F. Hartveit 2 år

Revisor for laget

Målfrid Hagen Skreros

Revisor for Lyngdalsboka

Asbjørn Opsal

Valgnemnd

Magnhild Røyrås og Olav Hægeland

Det ble så servert kaffe, rundstykker og kringle. Georg Igland fikk blomster for god jobb som revisor for Lyngdalsboka i flere år og også for god jobb med potethuset som ble satt i stand i året som var. En takk også til Magnhild Røyrås for årene i styret. Det var 31 personer tilstede denne kvelden.

I rommet hvor årsmøtet ble holdt kunne en gå inn i flere andre rom. Blant annet skolestue fra Spinnanger, skysstasjon, telefonsentral, stue fra før krigens dager og butikk. Alle disse med alt mulig forskjellig utstilt.

Tilslutt fikk vi også høre Jan Arvid spille på saga. Imponerende! Utrolig flott og stemningsfullt.

En stor takk rettes til Jan Arvid Lindland som formidlet spennende historier og som viste fantastiske samlinger av alt fra smått til stort. Dette museet er virkelig verdt et besøk! En stor takk med blomsterbukett til Jan Arvid Lindland for at historielaget denne kvelden kunne komme til hans innholdsrike sted i Akersmyr!

 

mars -18

Referent Rebekke Foss Hartveit

Skroll til toppen