Årsmelding 2016

Årsmelding for Lyngdal Historielag 2016

2016 startet med årsmøte 7.mars på Røde-Kors huset. Årsmøtesaker, Svein Olav Fredriksen hadde med seg forskjellige gjenstander og bilder fra «Stavangerfjord» som han viste og fortalte om. Tor hadde laget ei liste med «gamle ord og uttrykk», som de fremmøtte fikk bryne seg på. Disse ord var noe historielaget hadde mottatt fra Torbjørg Kinn og Harald leste gamle historier fra «Grannen».

1. mai var fotturen. Over 70 personer gikk fra Hundsfossen via Lille Eikeland til Omland. Noen tegninger fra Sigvald Omland (f. 1913) var grunnen til turen og naturlos var Odd Helge Brekne.

12. juni var det busstur til Hvalfangermuseet i Sandefjord med full buss. Harald Eide hadde ordnet med opplegget for en flott dag. Vi besøkte både hvalbåten «Southern Actor», hvalfangermuseet og puben Atlantic. Middag på Brokelandsheia på hjemveien.

Høstmøtet ble i år holdt 25. oktober i Fjøsgalleriet til Liv Lehne på Bergsaker. Theis M. Theisen holdt kåseri om folk fra distriktet som utvandret til Sør Afrika og han fortalte mye om Ludvig Larsen «Væringen». Etter bevertningen fortalte Liv om gårdens historie og hennes tilknytning til den. Hun informerte om hva som var gjort på gården de siste tjue årene som de har brukt til å restaurere. Til slutt fikk vi kikke rundt i de forskjellige bygningene som var fulle av allslags redskaper og historie.

I høst har historielaget gitt en pakke med alle Lyngdalbokas årganger til barneskolene og Røde Kors-huset. De tok godt imot gaven, og vi håper at de blir flittig brukt.

På julemøtet 7. desember viste Gjert Caspersen bilder fra Sigurd Knutsens bildesamling – Lyngdals tidligere fotograf på 50/60tallet. En bildesamling som var veldig interessant.

Styret for 2016 har bestått av:

Leder / Sekretær

Rebekke Foss Hartveit (facebook og nettside ansvarlig)

Nestleder

Arian Ariansen

Arian gikk dessverre bort rett før nyttår

Kasserer

Tor Engvoll

Styremedlemmer

Madeleine Foss Eikenes og Harald Eide

Varamedlemmer

Magnhild Røyrås, Vivian Berntsen, Olav Hægeland

Revisor: Målfrid Hagen Skreros for laget og for Lyngdalsboka Georg Igland.

To ganger i året kommer styrene i «Historielagene i Lister» sammen for å få en innføring i de forskjellige lag sine planer og ideer. I 2016 har vi besøkt lagene i Flekkefjord og Austad.

Følg med og bidra gjerne på facebookgruppa Lyngdal Historielag (ant. følgere 432) og nettsida lyngdalhistorielag.no.                                                

I løpet av året har styret hatt 5 styremøter og ellers mail/telefonkontakt.

Pr. i dag er det 250 medlemmer i Lyngdal Historielag.

 

Lyngdal, 2. mars -17

Rebekke Foss Hartveit

Skroll til toppen