Lyngdal historielag

Lyngdalsboka 2017

  
Fra redaksjonen
Lyngdal historielag
Moro med moreller Trygve Omland
To Fargoèr fra Lyngdal Asbjørn Rolseth
Lyngdal bibelcamp 50 år Vilhelm Viksøy
Naturlostur til Hommen, vestre Harald Eide / Rebekke Foss Hartveit
Fra småbruk og død på Eitland i Kvås til storgård i Wisconsin. Torbjørn Greipsland
Dvergbjørkens tale – en liten fjelltur Alberta Akersmyr Torkildsen
Bare en hest Finn Bringsjord
Vintland (vestre) i Lyngdal… og litt fra nærområdet John Høyland
Margit Nilsen Målfrid Hagen Skreros
Det gode liv på gården om sommeren Trygve Omland
Gullbryllup Åse Leksbø
Et potethus frem i lyset Rebekke Foss Hartveit
Hjertesukk frå landsbygda Alberta Akersmyr Torkildsen
Lastad – namn, hamn og ballast innerst i Lyngdalsfjorden Frans-Arne H. Stylegar
Ord og uttrykk fra Lyngdal
Fakler i natten i Natzweiler Magne Haugland
Kyrkjestrid i Kvås anno 1750 Svein Kjørvik
Toralv Tjomsland forteller om oppvekst på Tjomsland Tor Engvoll
Historia om ei kvern og sag i Kvås Kolbjørn Stuestøl
Kulturvandring i sentrum Tor Engvoll / Åse Marie Leksbø
Barndommens grøftekanter Målfrid Hagen Skreros
Innkomne bilder
Veibygging frå Spangereid til Lyngdal Gunlaug Nøkland
Vestre Eikeland bedehus 100 år Edvard Foss
Det sårbare livet Arne Åmland
Året Tor Engvoll
Konfirmanter, Lyngdal kyrkje 24.09.1967