Årsmelding Lyngdalsboka 2017

Årboknemnda besto i 2017 av: Rebekke Foss Hartveit, Svein Kjørvik, Målfrid hagen Skreros, Kolbjørn Stuestøl og Tor Engvoll.

Nemnda hadde i løpet av året 10 redaksjonsmøter, ett før ferien og resten på høsten.

Møtene ble holdt i Røde Kors-huset.

Opplaget var 1250. Årboka trykkes hos Snartrykk.

Det er fremdeles ganske mange bøker på lageret i Rådhuset, men noen årganger har vi veldig få eksemplarer av. Det gjelder 1992, 1999 og 2000.

Bokpakker med 25 ulike eksemplarer selges for kr 300. Det ble i 2017 solgt ca 20 pakker.

 

Mars 2018

Tor Engvoll

Skroll til toppen