Årsmelding 2017

Lyngdal historielag i 2017

Leder

Rebekke Foss Hartveit

Nestleder / kasserer

Tor Engvoll

Sekretær

Magnhild Røyrås

Styremedlemmer

Harald Eide, Åse Marie Leksbø

Vara

1.-Rolf Øveland, 2.-Olav Hægeland og 3.-Vivian Berntsen

Revisor for laget

Målfrid Hagen Skreros

Valgnemnd

Vivian Berntsen og Olav Hægeland

Årboka: Lyngdalsboka

Tor Engvoll – Kolbjørn Stuestøl – Målfrid Hagen Skreros – Svein Kjørvik – Rebekke F. Hartveit

Revisor for Lyngdalsboka

Georg Igland

 

Møter og aktiviteter i 2017:

  1. mars: Årsmøte:

Det ble bestemt at årskontingent skal stige til kr. 130,-. Medlemmer får som vanlig Lyngdalsboka, men i butikk koster Lyngdalsboka kr. 100,-. Foredragsholder denne kvelden var Birgitte Sørensen fra Vest Agder museet. Hun fortalte om Ole Høiland som var rundt i distriktet til utpå midten av 1800-tallet. Et veldig spennende foredrag. Loddsalg og god mat. Over 60 fremmøtte på RK-huset denne kvelden.

  1. mai Naturlos-tur til Hommen vestre.

Det ble en lang rad med turglade som vandret innover heia fra Bjørnestad til Hommen. Naturlos denne dagen var Roald Tønnessen som sammen med sin mor ønsket velkommen og fortalte om livet på stedet. Rundt 70 tilstede.

  1. august: Kulturvandring i Lyngdal sentrum.

Startet på Paulsens Hotell- Berge Gård-Kulturlåven på Bergsaker. Åse Marie Leksbø fortalte underveis.

  1. oktober: Høstmøtet ble til folkemøte om kulturminneplanen på RK-huset.

Kultursjef, Jan Seland, og Marius Thoresen informerte om arbeidet med kommunens kulturminneplan. Etter matpausen viste Seland noen filmopptak fra 1980 årene som Ingrid Røren hadde filmet.

  1. desember: Julemøtet på Røde-Kors huset.

Temaet Julebetraktninger ved Paul Daasvand. Magne Haugland fortalte om turen hans til Natzweiler og om lyngdølene som var der. Kolbjørn Stuestøl presenterte Lyngdalsboka 2017.

 

Annet:

Mai -17: Fellesmøte for «Historielagene i Lister» hvor styremedlemmer var samlet i Tingparken for å utveksle råd og erfaringer. Foredragsholderen var selveste Anno-Katja som pratet om «Fra kujur til jernvinning».

I 2017 bidro historielaget med penger til et par bokprosjekt fra Sommerdalen forlag. Nytt opplag av Gustava Kielland-boka og Det sårbare livet, ved Arne Åmland.

Den planlagte Listaturen sommeren -17 ble avlyst pga. for få påmeldte.

Historielaget gav høsten -17 en bokpakke med Lyngdalsboka til Frivillighetssentralen, Treffstedet cafe.

Fra mai-oktober -17 har flere fra historielaget bidratt med dugnadsarbeid for å sette i stand potethuset hos Leiv Kvaavik på Kvavik, under ledelse av Murermester Weissflog AS. I denne forbindelse ble det også arrangert kurs i neverlegging ved Øyvind Salamonsen fra Agder Restaurering. Tilskuddsgiverne: Lyngdal Kommunes SMIL- midler, Sparebanken SØR –Lyngdal, Olsok-fondet ved Lyngdal Kultursenter, Fortidsminneforeningen og Kulturminnefondet. Økonomisk sett så gikk dette prosjektet heldigvis i orden.

  1. oktober: Historielaget deltok i samarbeid med Austad Historielag på arrangementet «Hummer og kanari» i Alleen. Det ble en flott dag med Lyngdalsboka for salg, utstilling av gamle redskaper, bilder og info om begge historielagene. Det var også mulighet for å «kaste på stikka» og hoppe slengtau, samt hjelp med slektsgransking.

Kulturminneplanen: Åse og Rebekke er med i referansegruppa som arbeider sammen med Kultursenteret om kulturminneplanen for kommunen. Austad, Korshavn og Kvås er også representert med folk derfra. Frans-Arne Stylegar skal skrive om kommunen og deretter skal det legges frem for politikerne.

 

Annonsering av møter/aktiviteter: Lister, Radio Lyngdal, Facebook og nettsida.

I løpet av 2017 har styret hatt 7 styremøter og ellers mail/telefonkontakt.

Pr. i dag er det 250 betalende medlemmer i Lyngdal Historielag.

På nettsida: lyngdalhistorielag.no finnes blant annet innholdsfortegnelse til hver av årbøkene- med søkefunksjon.

Facebook gruppa -Lyngdal Historielag: Bli gjerne medlem og bidra om du ønsker det (ca. 550 følgere).

 

 

02.03.18

Rebekke F. Hartveit

Skroll til toppen