Author Archive: Lyngdal Historielag

Misjonsstykket «Ekjowe»

Misjonsstykket «Ekjowe» Fra boken «Misjonsarbeid i Lyngdal gjennom 100 år»   Dette misjonsstykket vart innkjøpt av misjonsforeninga i 1880 for vel 500 kroner. Årsmeldinga for dette året fortel at dei alt fyrste året avla om lag 20 tunner poteter og…
Read more